Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
12/06/2020

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τους υποψηφίους για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα διεξαχθούν από Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μέχρι και Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής 04-05 Ιουλίου 2020).

Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, θα δέχεται τους υποψηφίους στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο (είσοδος από Πατρών Κλάους). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες
2. Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
4. Ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
5. Καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση
6. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
7. Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.»

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα αγωνίσματα (τρία από τα τέσσερα) στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι:
ΑΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
-Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 Kg) -Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 Kg)
-Άλμα σε μήκος -Άλμα σε μήκος
-Δρόμος 400 μέτρων -Δρόμος 200 μέτρων
-Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο -Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο
Τα αγωνίσματα (αγοριών – κοριτσιών) διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο (είσοδος από Πατρών Κλάους) στη Γραμματεία της Επιτροπής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα δηλώνουν την προτίμηση των τριών (03) εκ των τεσσάρων (04) αγωνισμάτων και στη συνέχεια θα ακολουθούν τη διαδικασία της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Η δήλωση των αγωνισμάτων είναι οριστική και δεν τροποποιείται κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους.

Συνιστάται οι υποψήφιοι να είναι εφοδιασμένοι με ατομική χειροπετσέτα, στυλό, μπουκάλι νερό και καπέλο.

Επισημαίνεται ότι λόγω των συνθηκών που ισχύουν φέτος εξαιτίας του Covid-19, θα τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης υποψηφίου σύμφωνα με το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (λόγω ασθένειας, ατυχήματος ή εξέτασής του σε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα), ο υποψήφιος οφείλει
 Να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εξηγώντας τους λόγους αδυναμίας προσέλευσής του και παρέχοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο – τηλέφωνο), προκειμένου η επιτροπή να του ορίσει διαφορετική ημερομηνία εξέτασης και

 Να προσκομίσει απαραίτητα κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή, την ανάλογη βεβαίωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Για την ομαλή διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί το ακόλουθο πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο θα προσέρχονται οι υποψήφιοι. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο πρόγραμμα και η πιστή τήρησή του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. στην αίτηση-δήλωση που κατέθεσαν στο Λύκειό τους, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες, διότι η αίτηση-δήλωση ήταν δεσμευτική.
• Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
• Οι αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για αίτηση, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία.
• Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές. Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων.
• Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
• Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη <<ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ>> και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0).
• Σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα (Δρόμοι - κολύμβηση).
• Οι υποψήφιοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και πιστής τήρησης των συστάσεων των μελών της Επιτροπής. Παρακαλούμε να αναρτηθεί το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα των Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. με ευθύνη των Διευθυντών και να ενημερωθούν με κάθε τρόπο οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency