Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
17/06/2005

Γενική συνέλευση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι

Η τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΕΠΣΚΙ) θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του τοπικού Συνδέσμου Διαιτητών.
Έτσι με αφορμή τη Γ.Σ. η ΕΠΣΚΙ απέστειλε προς τους προέδρους των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της την ακόλουθη επιστολή:
Έχοντας υπόψη το καταστατικό της ΕΠΣΚΙ και την υπ' αριθμ. 11/30-5-2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ συγκαλούμε την τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων Μελών της ΕΠΣΚΙ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κεφαλληνίας-Ιθάκης, στις 6 Ιουλίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.
2. Εκλογή γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της οποίας προεδρεύει πάντοτε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΣΚΙ σύμφωνα με το καταστατικό.
3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού για την περίοδο 1/1/2004 έως 31/12/2004 και υποβολή προς έγκριση.
4. Έκθεση οικονομικού απολογισμού για την περιόδο 1/1/2004 έως 31/12/2004 και υποβολή προς έγκριση.
5. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1/1/2004 έως 31/12/2004.
6. Έκθεση και υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισμού της περιόδου 1/1/2006 έως 31/12/2006.
7. Υποβολή προς έγκριση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΚΙ και των Σωματείων-μελών της για τροποποίηση διατάξεων, προκηρύξεων και αποφάσεων.
8. Συζήτηση για τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της νέας περιόδου και την διαιτησία.
9. Διάφορα άλλα θέματα.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη 7 Ιουλίου 2005, ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.
Από το καταστατικό προβλέπεται ότι κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο. Κάθε σωματείο διαθέτει στη Γενική Συνέλευση μια ψήφο. Ο τακτικός αντιπρόσωπος μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. των σωματείων. Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην ΕΠΣΚΙ το αργότερο προ τριών ημερών μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευομένου σωματείου-μέλους. Μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της ΕΠΣΚΙ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου-μέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.
Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος
Ε. Μαζαράκης
Ο γεν. γραμματέας
Δ. Κουμαριώτης
Εξάλλου η ΕΠΣΚΙ, με αφορμή τη Γ.Σ. απέστειλε προς τους προέδρους των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, την ακόλουθη επιστολή:
Επειδή πρόκειται εντός των επομένων εβδομάδων να συγκαλέσουμε συνέλευση των σωματείων-μελών μας, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε εν όψει της νέας περιόδου να μας αποστείλετε γραπτώς οποιεσδήποτε προτάσεις θα θέλατε να συμπεριληφθούν στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων μας για τη νέα περίοδο ή οποιαδήποτε άλλη και για οποιαδήποτε θέμα πρότασή σας, ώστε να δοθούν έγκαιρα και στα υπόλοιπα σωματεία μας να συζητηθούν απ' αυτά και όλοι μαζί να τις θέσουμε υπόψη της συνελέυσεως και να τις επεξεργαστούμε εκεί. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε μέχρι τις 30/6/2005 να έχουμε τις τυχόν προτάσεις εγγράφως.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency