Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
23/02/2005

Ερωτήσεις βουλευτή για το Τ.Ε.Ι Ιονίων νήσων

ώτήσεις στη Βουλή προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μ. Γιαννάκου, κατέθεσε ο βουλευτής του Νομού Π. Αλιβιζάτος, σχετικά με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Αναλυτικά οι 4 ερωτήσεις του κ. Αλιβιζάτου, είναι οι εξής:
Θέμα: Έγκριση κονδυλίων για τις ανάγκες λειτουργίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Στο νεοσύστατο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που οι εγκαταστάσεις του είναι διάσπαρτες σε τρία Νησιά και διατηρεί 5 Τμήματα (Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθο και Λευκάδα) από τον Σεπτέμβριο 2005 θα λειτουργεί και το Έκτο στο Αργοστόλι.
Οι ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος είναι τεράστιες. Οι κτιριακές υποδομές, είναι ανεπαρκείς. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτείται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών ενός Τριτοβαθμίου Ιδρύματος είναι ελλιπής. Και δεν έχει ακόμη προσληφθεί το απαραίτητο Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του..
Παρά το ότι τρία από τα πέντε Τμήματα ανήκουν στο ΕΠΕΑΕΚ, οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος είναι τεράστιες Έχει ζητηθεί η χρηματοδότηση, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου παιδείας 1,7 εκ. ευρω για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν στις κτιριακές υποδομές.
Η Διοικούσα Επιτροπή έχει ζητήσει την έγκριση του ποσού των 3 εκ. ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος και των δαπανών σίτισης των Φοιτητών.
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός:
1. Ποία τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί για την κτιριακή υποδομή του Ιδρύματος. Από τα ποσά που ζητήθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή έχουν γίνει περικοπές, και αν ναι τι είδους και γιατί;
2. Ποίο το ποσό του αιτηθέντος Προϋπολογισμού 2005 που εγκρίθηκε; Έχουν γίνει περικοπές του ποσού που ζητήθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή και, αν ναι, γιατί;
3. Θα δοθεί έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του νεοσύστατου αυτού Ιδρύματος και ειδικά για εργαστηριακό εξοπλισμό που δεν ανήκουν στο ΕΠΕΑΕΚ;
Πέτρος Π. Αλιβιζάτος
Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα: Προσλήψεις Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
Στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο οποίο λειτουργούν μέχρι αυτή τη στιγμή 5 Τμήματα (Αργοστόλι, Ληξούρι, Ζάκυνθο και Λευκάδα) και διατηρεί Γραφείο η Διοικούσα Επιτροπή σε Αθήνα και Αργοστόλι, υπηρετούν μόνο δύο μόνιμοι Διοικητικοί Υπάλληλοι.
Καμία θέση δεν παραχωρήθηκε για την Διοικητική Υποστήριξη, μέσω του Ιδρυτικού Π.Δ. το 2003, με αποτέλεσμα την αδυναμία εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος λόγω έλλειψης Διοικητικής Υποστήριξης. Με έγγραφό του (υπ΄αριθμ. Πρωτ. 159/03.02.05) το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προτείνει την σύσταση 17 Ειδικοτήτων και ζητεί την πλήρωση των 64 θέσεων που θα προκύψουν.
Ταυτόχρονα, τα Τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη στελέχωσή τους σε μόνιμο εκπαιδευτικό Προσωπικό. Το Τμήμα π.χ. Δημοσίας Διοίκησης είναι στελεχωμένο με μία μόνιμη εκπαιδευτικό αποσπασμένη από το ΤΕΙ Πατρών. Το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχων και Μουσικών Οργάνων με τρείς μόνον μόνιμους Εκπαιδευτικούς. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα Τμήματα Λευκάδας και Ζακύνθου με ένα μόνο μόνιμο εκπαιδευτικό. Για το Τμήμα που θα αντικαταστήσει το «Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων» στο Αργοστόλι, δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για τη στελέχωσή του, ενώ μόνον 6 μήνες απομένουν για την έναρξη της εκπαιδευτικής του λειτουργίας τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός :
1. Θα προβεί άμεσα στη σύσταση των 17 ειδικοτήτων για Διοικητικό Προσωπικό, ως αίτηση της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων; Θα προκηρύξει άμεσα τις 64 θέσεις Διοικητικών ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων;
2. Θα εγκρίνει και θα κινηθεί η διαδικασία άμεσης προκήρυξης για πρόσληψη μονίμων Εκπαιδευτικών (30 θέσεις για όλες τις βαθμίδες στα 6 Τμήματα των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), έτσι ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην Εκπαιδευτική λειτουργία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων λόγω μη εξεύρεσης εκτάκτων και τις συχνές επαναπροκηρύξεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό; Θα δοθεί άμεσα λύση για τη σωστή στελέχωση σε μονίμους εκπαιδευτικούς που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του νεοσύστατου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εντός του 2005;
Πέτρος Π. Αλιβιζάτος
Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα: Λειτουργία Τμήματος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Στο Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων θα λειτουργούσε από τον Σεπτέμβριο 2004 στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων που, λόγω μικρού αριθμού εισακτέων (8 σπουδαστές), το ΥΠΕΠΘ ανέστειλε την εκπαιδευτική του λειτουργία.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με σχετική πρότασή της στο ΥΠΕΠΘ, πρότεινε την αλλαγή του Τμήματος «Τουριστικών Επιχειρήσεων» σε «Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας».
Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει από πλευράς ΥΠΕΠΘ για την θεσμοθέτηση του νέου αυτού Τμήματος, με αποτέλεσμα η Διοικούσα Επιτροπή να μην μπορεί να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες οργάνωσης και στελέχωσης με προσωπικό (Διοικητικό και Εκπαιδευτικό). Επί πλέον δεν έχει ακόμη εξευρεθεί λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που θα προκύψει με την λειτουργία του νέου αυτού Τμήματος.
Ερωτάται η Κυρία Υπουργός:
1. Προτίθεται να θεσμοθετήσει άμεσα, και πότε, το Τμήμα «Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας» του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι Κεφαλληνίας, με Νόμο που θα κατατεθεί, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα που εμποδίζουν την οργάνωση του Τμήματος αυτού, που τον Σεπτέμβριο θα δεχθεί, εφόσον λειτουργήσει, τους πρώτους Φοιτητές του;
2. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος αυτού;
Πέτρος Π. Αλιβιζάτος
Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Θέμα: Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Προς (α) την Κυρία Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(β) τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Στο Νεοσύστατο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, που οι εγκαταστάσεις του είναι διάσπαρτες σε 3 νησιά (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά) και σε τέσσερις πόλεις, είναι απαραίτητη η δημιουργία 3 αιθουσών Τηλεκπαίδευσης (από μία σε Ληξούρι, Ζάκυνθο και Λευκάδα), που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην πληρέστερη εκπαιδευτική διαδικασία ενός νέου Ιδρύματος με πολλά ήδη προβλήματα στην λειτουργία του.
Η πρόταση για τη δημιουργία αυτών των αιθουσών Τηλεκπαίδευσης έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (πρόσκληση 7, Μέτρο 2.4 της Κ.τ.Π.), αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η δαπάνη για το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι περίπου 150.000 ευρω.
Όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έχουν αίθουσες τηλεκπαίδευσης από την πρόσκληση 7 της Κ.τ.Π., εκτός του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, αφού την περίοδο που άρχισε η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόσκλησης το ΤΕΙ δεν είχε ακόμη δημιουργηθεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα σήμερα να μην διαθέτει το συγκεκριμένο Ίδρυμα αίθουσες τηλεκπαίδευσης.
Στην από 13.10.04 σχετική επιστολή μου στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ, ο κ. Καραμάνος μου απάντησε (1763/12.11.04) ότι με σχετικό έγγραφό του (115022/Κ5/18.10.04) προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.τ.Π., γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της δημιουργίας των 3 αιθουσών Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Παρ΄ όλα αυτά η Κ.τ.Π. στις 17.01.05 έκρινε μή επιλέξιμη την δαπάνη αυτή με αποτέλεσμα να απεντάξει από το έργο τις Αίθουσες τηλεκπαίδευσης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί;
Θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγκριθούν τελικά οι 3 αίθουσες τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Πρόσκληση 7 Μέτρο 2.4 της Κ.τ.Π.), ώστε το νεοσύστατο αυτό Ίδρυμα να ξεπεράσει τα εκπαιδευτικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει με την μεγάλη διασπορά του σε τρία νησιά και τις εξειδικευμένες ειδικότητες των Τμημάτων του (π.χ. Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων), αλλά και να εναρμονιστεί με την σύγχρονη τεχνολογία;
Πέτρος Π. Αλιβιζάτος
Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency