Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
21/11/2020

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 31 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ληξουρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 31η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6/11/2020(Β΄4899) την 24 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. «Έγκριση 14 ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Ληξουρίου (αρ.179/ 2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).» 

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Έγκριση 15 ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Ληξουρίου (αρ. 181/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)» 

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. «Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2020 (αρ. 4/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. «Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. «Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. «Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή έργου για την πράξη με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» με Κ. MIS 5050746 που εντάχθηκε στο πρόγραμμα την 6/6/2020»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Αποδοχή εκτέλεσης του έργου ΣΑΕΠ022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» ΚΕ2018ΕΠ02200006»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης Δήμου Ληξουρίου με Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2021 (01-01-2021 έως 31-12-2021). »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency