Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
14/05/2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά για πρόσληψη στο Γηροκομείο Αργοστολίου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου», που εδρεύει στα Περατάτα Λειβαθούς του Νομού Κεφαλληνίας, και συγκεκριμένα ως κάτωθι, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 Υπαλληλικού Κώδικα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα) στα γραφεία του Ιδρύματος (Ξενώνας Αγίου Ανδρέα, Περατάτα Κεφαλλονιάς), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε κάθε μέσο (Παρασκευή 22/5/2020 και ώρα 3:00μ.μ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο:26710-24282.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα :
1. Φ/ο των δύο όψεων ταυτότητας,
2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται,
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 16 του Ν. 3584/07 υπαλληλικού κώδικα - Ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα),
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ ΖΑΠΑΝΤΗ

 

 

 

 

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency