Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
27/03/2020

Δήμος Ληξουρίου: 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα λάβει χώρα η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, την 30 η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2 ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2020(αρ.36/2020 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Έγκριση αριθ. 37/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την 3 η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2020
Εισηγητής: Δήμαρχος
3. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: Δήμαρχος
4. Έγκριση μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Υποτομέα των Ο.Τ.Α
Εισηγητής: Δήμαρχος
5. Oρισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Δ.Σ. του ΔιαδημοτικούΛιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αλέξανδρου Μοσχονά.
Εισηγητής: Δήμαρχος
6. Λήψη απόφασης για απαλλαγή τελών χρήσης παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
Εισηγητής: Δήμαρχος
7. Λήψη απόφασης για απαλλαγή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (παρ. 1 αρ. 1 Ν. 25/1975/Α΄74) επιχειρήσεων που διακόπτουν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί..
Εισηγητής: Δήμαρχος
8. Λήψη απόφασης για μείωση μισθώματος κατά 40% επαγγελματικών μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19 για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 (ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68/Τ.Α)
Εισηγητής: Δήμαρχος
9. Αίτημα της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.Με.Α «ΥΠΕΡΙΩΝ» για στήριξη των ατόμων με μεγάλο ποσοστό Αναπηρίας στο δικαίωμα συνταξιοδότησής τους.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency