Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
22/12/2004

Προκηρύξεις από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει διαδικασία Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ – ΜΠΛΟΚ – ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου έτους 2004, προϋπολογισμού δαπάνης 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου την 28/12/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00. 2. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης (Συλλογή προσφορών) για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου έτους 2004 προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου την 11-1-2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.

3. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των κέντρων υγείας προϋπολογισμού δαπάνης 44.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έτους 2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 21/1/2005. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 21/1/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

4. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισμού δαπάνης 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έτους 2004 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 4/2/2005. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 4/2/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά από το τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710 - 28886 και 26710- 24641 εσωτ. 143 και Fax. 26710 – 24660.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency