Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
12/01/2018

Το Ορφανοτροφείο ''Ο Σωτήρ'' αναζητά Επιμελήτρια και Ψυχολόγο

 

Πτυχιούχου Ψυχολόγου , με ωρομίσθιο , για απογευματινή μερική απασχόληση και με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

1. Να έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
2. Να έχουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Λάσσης 45 Στο Αργοστόλι (κ. Έλενα Ιωάννου - Κόμη, Τηλ. 26710-22261 έως την 20 η Ιανουαρίου 2018.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών τους (Πτυχίου).
 Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
 Δικαιολογητικά εμπειρίας
 Βιογραφικό σημείωμα

Αργοστόλι 10/01/2018
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΑ ΑΝΕΥΛΑΒΗ-ΖΕΡΒΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ «Ο ΣΩΤΗΡ» ανακοινώνει την πρόθεσή του για την πρόσληψη μιας Επιμελήτριας, ως ωρομίσθιας με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
 Να έχουν Πτυχίο παιδαγωγού
 Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως της Επιμελήτριας, όπως ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος.
 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ορφανοτροφείου Λάσσης 45 Στο Αργοστόλι (κ. Έλενα Ιωάννου - Κόμη, Τηλ. 26710-22261), έως την 20 η Ιανουαρίου 2018.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών τους (Πτυχίου).
3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
4. Πιστοποιητικό εμπειρίας .
5. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΕΡΑ ΑΝΕΥΛΑΒΗ-ΖΕΡΒΟΥ

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency