Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
20/12/2004

Ομιλία βουλευτή για τον προϋπολογισμό

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο προϋπολογισμός του 2005, είναι ο πρώτος ουσιαστικά προϋπολογισμός που καταρτίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το 2004 κληθήκαμε να εκτελέσουμε έναν προϋπολογισμό που κατήρτισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αποδείχθηκε πέρα για πέρα πλασματικός.
Και αποδείχθηκε πλασματικός για μια σειρά από λόγους όπως:
-Η μη εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη τόσο τρεχουσών όσο και υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες, δαπάνες κοινωνικής πολιτικής και λειτουργικές δαπάνες).
-Οι αυξημένες υποχρεώσεις για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων,
-Οι εκλογικές δαπάνες.
-Η υπερεκτίμηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού.
-Η υποεκτίμηση δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τα ολυμπιακά έργα και η υπερεκτίμηση της εισροής πόρων από την Ε.Ε.
Ο κατατιθέμενος προϋπολογισμός καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα, τα οποία ουδείς αμφισβητεί. Προβλήματα όπως η Υψηλή ανεργία, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών, το υψηλό δημόσιο χρέος, η συρρίκνωση της πραγματικής οικονομίας, οι περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες, η αδυναμία αξιοποίησης των Κοινοτικών Πλαισίων Σύγκλισης..
Ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε στέρεες βάσεις και όχι σε πλασματικά στοιχεία όπως είχαν επιλέξει να κάνουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
-Ο πρώτος πυλώνας αφορά την δημοσιονομική εξυγίανση των οικονομικών του κράτους μέσα από την εφαρμογή ενός προγράμματος ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής.
-Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αναπτυξιακή διάσταση του. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον ανάπτυξης που να προσελκύει ξένες και εγχώριες επενδύσεις, να στηρίζει τις χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, να οδηγεί τους πολίτες και τις περιφέρειες της χώρας στην εισοδηματική και περιφερειακή σύγκλιση.
-Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ανάδειξη και ενίσχυση μέσα από το νέο προϋπολογισμό του κοινωνικού ρόλου του κράτους.
Για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες που κληρονομήσαμε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό που στηρίζεται στην ήπια δημοσιονομική προσαρμογή.
Αποκλείσαμε το ενδεχόμενο να επιβάλλουμε μια νέα πολιτική λιτότητας στους μισθούς και στις συνάξεις.
Αποκλείσαμε το ενδεχόμενο να επιβάλλουμε νέους άμεσους και έμμεσους φόρους.
Αποκλείσαμε με λίγα λόγια να επαναλάβουμε τις αποτυχημένες πολιτικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ τις οποίες και καταδίκασε ο ελληνικός λαός.
Γι αυτό προχωράμε σε πραγματικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
Στις βασικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από 3,3-3,7%.
Στις συντάξεις του Δημοσίου 4%.
Ενώ η δαπάνη για τις συντάξεις των αγροτών είναι αυξημένη κατά 9,3% σε σχέση με το 2004.
Προχωράμε σε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις .
Αυξάνεται το αφορολόγητο από 10.000 σε 11.000 για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
Και από τα 8.400 στα 9.500 ευρώ για τις λοιπές κατηγορίες φορολογουμένων.
Εντείνουμε την μάχη κατά της ακρίβειας
Με μικρές αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, κάτω από το πληθωρισμό.
Με την ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία έχει αρχίσει να βάζει στο στόχαστρο και να ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα καρτέλ στην αγορά και όχι τις μικρές επιχειρήσεις όπως γινόταν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.
Είναι πολιτική μας επιλογή το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης να το σηκώσει το σπάταλο και αναποτελεσματικό κράτος και όχι οι πολίτες.
Και με το νέο προϋπολογισμό επιχειρούμε
Τη συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών του Δημοσίου.
Τη μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
Την ανάπτυξη ενός προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και διαρθρωτικών αλλαγών με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονομία.
Τον εξορθολογισμό του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με έμφαση στη χρηματοδότηση των έργων της Περιφέρειας. Για παράδειγμα η περιφέρεια Ιονίων Νήσων που μας ενδιαφέρει έχει προφανή αύξηση πιστώσεων σε 38.000.000 ευρώ ενώ είχε λάβει 29.000 το 2004 και μόνο 21.367 το 2003.
Στηριζόμενοι σε αυτά τα εργαλεία πολιτικής επιδιώκουμε:
Πρώτον να μειώσουμε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 2,8% του ΑΕΠ, από 5,3% που θα κλείσει το 2004.
Δεύτερον να μειώσουμε το δημόσιο χρέος
Τρίτον να μειώσουμε τον πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας.
Είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθεί το δημόσιο χρέος της χώρας μας.
Σήμερα, από τα 100 ευρώ των δαπανών του Δημοσίου, τα 68,5 πηγαίνουν για την πληρωμή τόκων και χρεολυσίων. Όσο λιγότερα πληρώνουμε στο μέλλον για τα χρέη του παρελθόντος, τόσα περισσότερα θα μας περισσεύουν για να αυξήσουμε τις δαπάνες για τις συντάξεις, για την υγεία, για τη δημόσια εκπαίδευση.
Ο νέος προϋπολογισμός έχει αναπτυξιακή διάσταση, αφού προωθεί συγκεκριμένα μέτρα με στόχο να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον που θα επηρεάσει θετικά όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητος.
Θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Προχωράμε σε ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες.
Η φορολογική μεταρρύθμιση και η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που παρέχει αυξημένες ενισχύσεις και σημαντικά κίνητρα για την τόνωση των επενδύσεων και την εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι το κλειδί, που αν σωστά εκτιμηθεί, θα ανοίξει την πόρτα μιας άλλης αναπτυξιακής πραγματικότητας για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, τα δύο νησιά που έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η επίσπευση της απορρόφησης των πόρων του Γ’ ΚΠΣ και η ορθολογικότερη αξιοποίηση τους.
Η ενίσχυση της διεθνούς προβολής του ελληνικού τουρισμού με στόχο την ανάκαμψη μετά από την εξαιρετικά άσχημη χρονιά του 2004.
Η υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη με άμεση προτεραιότητα την ενίσχυση της ορεινής και νησιώτικης Ελλάδας.
Η θέσπιση ενός διαφανούς νομικού πλαισίου, για τα συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα.
Κεντρική στρατηγική επιλογή της νέας διακυβέρνησης μέσα από τον προϋπολογισμό είναι η αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών υπέρ της υγείας, της παιδείας, της στήριξης των αγροτών μας και της κοινωνικής ασφάλισης.
Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύει έμπρακτα το κοινωνικό μας πρόσωπο και υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας.
Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα διατεθούν αυξημένα κονδύλια κατά 14,9%, σε σχέση με το 2004. με τα χρήματα αυτά θα προχωρήσουμε στην αύξηση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ, θα αυξήσουμε τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΙΚΑ ,θα χρηματοδοτήσουμε τη νέα πολιτική απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας.
Η προτεραιότητα της κυβέρνησης στην υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη εκδηλώνεται με τις αυξημένες πιστώσεις που προβλέπονται το 2005 για τις αντίστοιχες δαπάνες.
Η εκπαίδευση εντάσσεται στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης και αυτό αποτυπώνεται στις πιστώσεις που εγγράφονται στο προϋπολογισμό, αυξημένες κατά 7,2%.
Οι πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω των περιφερειών αυξάνονται σημαντικά κατά 7,3%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Με το νέο προϋπολογισμό επιχειρούμε:
-την Ήπια δημοσιονομική προσαρμογή, με πραγματικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, χωρίς νέους φόρους και το βάρος να πέφτει στο περιορισμό του σπάταλου και αναποτελεσματικού κράτους.
-Τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού περιβάλλοντος προκειμένου να αυξηθεί το εθνικό εισόδημα και να χρηματοδοτηθούν πολιτικές ενίσχυσης των ασθενέστερων κοινωνικά και εισοδηματικά ομάδων.
-Την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μέσα από τη σημαντική ενίσχυση των κοινωνικών δαπανών και την εφαρμογή νέων πολιτικών τομείς της παιδείας, της υγείας, της απασχόλησης, της αγροτικής παραγωγής και της κοινωνικής ασφάλισης.
Συνεπείς στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις προχωράμε μπροστά.
Ο νέος προϋπολογισμός αποτελεί άλμα φερεγγυότητας, βήμα σταθερότητας και ανάπτυξης
Σας ευχαριστώ.

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency