Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
18/12/2004

Ο κ.Κατσούνης για τα σφαγεία

Ως γνωστόν, το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 29-11-2004 κατά πλειοψηφία παραχώρησε δωρεάν στο Σύλλογο Κρεοπωλών Κεφαλληνίας τη χρήση των Σφαγείων με βάση το άρθρο 247 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.).
Τα άρθρο αυτό του άνω Κώδικα ομιλεί για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης Δημοτικών ακινήτων, δηλαδή μόνο οικοπέδων- κτιρίων. Η διάταξη αυτή επομένως δεν εφαρμόζεται για Επιχειρήσεις, όπως είναι τα Δημοτικά Σφαγεία. Και είναι επιχείρηση τα Δημοτικά Σφαγεία, διότι μέσα σε αυτά πέραν του υπάρχοντος ακινήτου, υπάρχει ηλεκτρολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, που είναι ειδικός και αναγκαίος για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα (σφαγή ζώων), αξίας πολλών εκατομμυρίων. Ακούγεται μάλιστα ότι δαπανήθηκαν προ τριετίας από το Δήμο, δηλαδή από εμάς τους δημότες 140.000.000, (η Δημοτική Αρχή ομολογεί 75.000.000), εσχάτως δε, άλλα 30.000,00 Ευρώ. Επιπροσθέτως στα σφαγεία ασκούνται εμπορικές ή οιονεί εμπορικές δραστηριότητες, απασχολείται προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας και υπόκεινται σε σειρά υποχρεώσεων και ελέγχων. Όλα μαζί (οικόπεδο, κτίριο σφαγείων, ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προσωπικό κ.λπ.) εξυπηρετούν και υποστηρίζουν την άσκηση συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την σφαγή των ζώων, δηλαδή, κάτω από σύγχρονες και συγκεκριμένες προδιαγραφές για την υγιεινή προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η δραστηριότητα αυτή νομικά μπορεί να χαρακτηρισθεί εμπορική επιχείρηση αν την ασκεί ιδιώτης ή Δημοτική επιχείρηση, εάν την ασκεί Δήμος. Από αυτά καθίσταται σαφές ότι δεν μπορεί να ομιλούμε περί ακινήτου (κτιρίου- οικοπέδου), όπως σκοπίμως ή από άγνοια υποστηρίζουν όσοι υπερψήφισαν την πρόταση του Δημάρχου, αλλά για ολόκληρη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το ίδιο άρθρο, όμως, θέτει και δύο ακόμη προϋποθέσεις για να παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο του Δήμου. Εκτός δηλαδή, ότι η δωρεάν παραχώρηση μπορεί να γίνει μόνο για ακίνητο, (κτίριο- οικόπεδο) όπως ανέλυσα, απαιτείται προσέτι και όπως αυτός που θα το αναλάβει, να ασκεί αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα που να είναι κοινωφελής, ή δραστηριότητα, που να προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Ο Σύλλογος Κρεοπωλών, ως γνωστόν, δεν ασκεί κοινωφελή δραστηριότητα. Ούτε προάγει τα τοπικά συμφέροντα, αφού σκοπός του είναι η προαγωγή των συμφερόντων των μελών του.

Με τις νομικές αυτές σκέψεις εισηγήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο να απορριφθεί η πρόταση του Δημάρχου, γιατί ήταν παράνομη, αφού δεν στηρίζεται σε νομοθετική εξουσιοδότηση, που να παρέχει τέτοιο δικαίωμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τέτοιας επαγγελματικής δραστηριότητας παραχώρηση.
Για να μην παρανοηθεί η ενέργειά μου διευκρινίζω ότι εκτιμώ βαθύτατα την επαγγελματική τάξη των κρεοπωλών, όλους μαζί και τον καθένα χωριστά, με πολλούς των οποίων άλλωστε έχω φιλικότατες σχέσεις. Όμως η στάση μου δεν έχει να κάνει με τους φίλους κρεοπώλες, που προσπαθούν και καλά κάνουν να προωθήσουν τα επαγγελματικά συμφέροντά τους, αλλά με τη διαδικασία που επέβαλε η πλειοψηφία του Δημάρχου σε βάρος της νομιμότητας και του κοινωνικού συνόλου.
Αυτό που συμβαίνει εδώ, εγγίζει, εάν δεν αποτελεί σκάνδαλο. Εάν χρησιμοποιούσαμε την όρο «ξεπούλημα» δημόσιας περιουσίας θα ήταν ίσως ορθότερο. Πού ξανακούστηκε να δίνεις σε έναν ιδιώτη έμπορο, ένα μεγάλο οικόπεδο, με κτίριο ειδικής κατασκευής για σφαγείο, με βιολογικό καθαρισμό, με πλήρη και ειδική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με πλήρη και ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, πρόσφατα εγκαταστημένο (μετά τις κλοπές), να παρέχεις επιπροσθέτως δωρεάν τις Δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας και γύρευε τι άλλο, και εξασφαλισμένη πελατεία, και να μη ζητάς τίποτε. Να το δίνεις τζάμπα!
Πού ξανακούστηκε να δίνεις σε έναν ιδιώτη έμπορο μια μονάδα που είναι υψίστης σημασίας για τη δημόσια υγεία;

Εύλογα υποθέτει κανείς ότι αντάλλαγμα αποτελεί, αν δεν είναι κάτι χειρότερο, η αποδεδειγμένη ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να το λειτουργήσει επί δώδεκα χρόνια που είναι στην εξουσία. Η απεγνωσμένη προσπάθειά της να βγάλει από πάνω της, όπως- όπως τα Δημοτικά Σφαγεία να μη βλέπει ο κόσμος ότι ο «βασιλιάς είναι γυμνός» με μόνο ένδυμα τα έργα βιτρίνας!
Δεν μπορεί ο κάθε Δήμαρχος χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία του στο Δημοτικό Συμβούλιο να «ξεπουλάει» με διάφορα προσχήματα και αιτίες, κρίσιμα για την υγεία των κατοίκων περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.
Ο αιφνιδιαστικός τρόπος που εισήχθη ένα τόσο σοβαρό και χρονίζον από ετών θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο εγείρει πολλά ερωτήματα. Το θέμα των Δημοτικών Σφαγείων ταλανίζει την τοπική κοινωνία από πολλά χρόνια και είναι σοβαρό όχι μόνο γιατί αφορά θέματα υγείας του κοινωνικού συνόλου, αλλά και διότι καταδεικνύει με τον πλέον εναργή τρόπο τη φιλοσοφία του Δημάρχου και του βασικού υπευθύνου αναπληρωτή του, Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, σχετικά με τη διαφύλαξη του συμφέροντος του Δήμου, της περιουσίας του, αλλά και της υγείας των κατοίκων.
Η αδιαφορία της Δημοτικής αρχής αποδεικνύεται με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο από τις διαπιστώσεις της αρμόδιας δημοσίας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας. Σύμφωνα με το 1305/5-5-2003 έγγραφό της από την αρχή του 2001 τα σφαγεία είχαν ανακαινισθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο και εζητήθη, από τον άνω Αντιδήμαρχο, και του δόθηκε μάλιστα ειδικός κατάλογος για τις πιο επείγουσες πρόσθετες εργασίες, που έπρεπε τότε να γίνουν στα Δημοτικά Σφαγεία. Από τότε όμως, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. Επιπροσθέτως τα σφαγεία αφέθηκαν στην τύχη τους χωρίς καμία συντήρηση και κανένα έλεγχο, με φυσικό επακόλουθο να έχουν γίνει ζημίες, αλλά και να έχουν κλαπεί μηχανήματα, εργαλεία και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού ποτέ δεν έγινε έλεγχος για να διαπιστωθούν οι κλοπές και οι ζημίες και ούτε έγινε ποτέ καμία καταγγελία για κλοπές. Δεν παραλείπει η άνω Υπηρεσία να κρούει τον κώδωνα της αδιαφορίας και να ζητεί από το κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο ότι επείγον μέλημά τους πρέπει να είναι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Τους υποδεικνύει δηλαδή την εγκληματική αδιαφορία που διαπίστωσε, αλλά και την αδιαφορία τους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους!

Όταν για τόσα πολλά χρόνια μια τόσο αξιόλογη δημοτική δραστηριότητα απαξιώθηκε διαχρονικά και σταδιακά, χωρίς ειδική φροντίδα και ενδιαφέρον, είναι άδικο να θεωρήσει κανείς ότι απαξιώθηκε συνειδητά και εσκεμμένα προκειμένου να φθάσουμε στη σημερινή κατάντια, ώστε η κατάντια της αυτή να αποτελεί το βασικό επιχείρημα για το «ξεπούλημά» της; Ύστερα μάλιστα από πρόσφατη δαπάνη 140.000.000 να το παραδώσουμε άνευ όρων και όπως- όπως όπου να ’ναι.
Θλιβόμεθα που οι διαπιστώσεις για εγκληματική αδιαφορία εκ μέρους του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου διαπιστούνται σε δημόσιο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό έχει περιέλθει στο Δήμο Αργοστολίου από τον Μάιο του 2003. Αφησαν να περάσει ενάμισης χρόνος, να δημιουργηθεί νέο κοινωνικό πρόβλημα. Να παρέμβει η Εισαγγελική αρχή, κατόπιν καταγγελιών και να κλείσει τα σφαγεία. Τότε και μόνο τότε αφυπνίσθηκε η Δημοτική Αρχή: Όταν πολλά από τα μηχανήματα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εκλάπησαν ή, άλλως πως εξαφανίσθηκαν ή κατεστράφησαν, και το άρτι ανακαινισθέν κτίριο, υπέστη νέες φθορές και ζημίες. Για αυτά βεβαίως ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός «νίπτει τας χείρας του». Σε πρόσφατες, δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την άσχημη κατάσταση εις την οποία βρισκόταν τα σφαγεία. Όμως είναι αποδεδειγμένο ότι από τις 5-5-2003, που του κοινοποιήθηκε το παραπάνω έγγραφο, δηλαδή ενάμιση χρόνο πριν, ήταν σε πλήρη γνώση της όλης καταστάσεως και πάρα ταύτα δεν έπραξε τίποτα για ενάμιση χρόνο. Αυτό, εκτός του ψεύδους, αποτελεί κοροϊδία για τους Δημότες και εγκληματική αδιαφορία για την υγεία τους και την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Έπρεπε δε να γίνουμε περίγελος πανελληνίως, για να δηλώσει ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Τσιλιμιδός ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις κλοπές. Μόνο το γέλωτα μπορεί να προκαλέσει η δήλωση στο πανελληνίου εμβελείας κανάλι «Αντ1», του κ. Αντιδήμαρχου, ότι υπήρχαν λουκέτα και ο χώρος ήταν κλειδωμένος και το σφαγείο αστυνομευόταν τη στιγμή, που ήδη είχε γίνει διάρρηξη και είχαν κλαπεί τα αντικείμενα. Εάν, δηλαδή, δεν αστυνομευόταν, θα είχαν πάρει και το κτίριο οι διαρρήκτες!
Το Σωματείο των Κρεοπωλών, είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και, όπως φαίνεται από τους σκοπούς του, ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα συμφέροντα των κρεοπωλών. Ο σκοπός, η ύπαρξη και τα συμφέροντα, δηλαδή, του Σωματείου αυτού είναι ευθέως αντίθετα με τον σκοπό, την ύπαρξη και τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτικών συμβούλων. Όπως οι κρεοπώλες ενδιαφέρονται για τα δικά τους συμφέροντα, έτσι και ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος θέλει να ξεφορτωθεί μια ενοχλητική δραστηριότητα, η οποία του χαλάει την εικόνα, που κτίζει, του άξιου και δραστήριου Δημάρχου. Και την κτίζει κυρίως με ενέργειες εκτός Δήμου είτε ταξιδεύοντας ανά τας πόλεις της Ελλάδος ως μέλος της ΚΕΔΚΕ είτε ανά την υφήλιο, ή με έργα βιτρίνας.
Ποιος όμως απαξιώνει επί δεκαετία τα Δημοτικά Σφαγεία; Ποιος οφείλει να τα κάνει λειτουργικά και σύγχρονα; Ποιος οφείλει να θωρακίσει τους θεσμούς για την υγεία των πολιτών; Εάν ενδιαφερόταν, ο Δήμαρχος, πραγματικά για τους δημότες και τα δικά τους συμφέροντα, έπρεπε από πολλά χρόνια να εξοπλίσει, να οργανώσει και να λειτουργήσει τα Δημοτικά Σφαγεία, ώστε να είναι πρότυπο λειτουργίας και πολιτισμού και να παρέχουν απόλυτη και εγγυημένη υγιεινή στους συμπολίτες μας, ίσως μάλιστα και κέρδη στο Δήμο. Έτσι κι΄ αλλιώς τα ακίνητα είναι του Δήμου, με έξοδα του Δήμου ανακαινίσθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν, δύο φορές μάλιστα, μια προ της εγκατάλειψης, των καταστροφών και κλοπών και μία τώρα, οι δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας είναι του Δήμου, προσωπικό έχει ο Δήμος, αφού πρόσφατα μονιμοποίησε πολλούς υπαλλήλους. Πού είναι το πρόβλημα να λειτουργήσει τα σφαγεία ο Δήμος με ελεγχόμενη και εγγυημένη υγιεινή; Μόνο από αδιαφορία ή ανικανότητα δεν το κάνει. Τι άλλο να σκεφτεί κανείς!
Αυτοί ήταν οι λόγοι που δεν ψήφισα την πρόταση του Δημάρχου. Γιατί όχι μόνο είναι παράνομη, αλλά την καταψήφισή της επιβάλλει και το συμφέρον των συμπολιτών μας.

Αργοστόλι 17 Δεκεμβρίου 2004
Γούλιος Κατσούνης
Επικεφαλής «Δημιουργικής Ανατροπής»

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency