Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
30/11/2004

Προκηρύξεις από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστήριων αυτόματων Αιματολογικών Αναλυτών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας προϋπολογισμού Δαπάνης 190.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έτους 2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 10/12/2004, ημέρα Παρασκευή ώρα 12.00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 10/12/2004 ημέρα Παρασκευή ώρα 12.00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Γ.Ν. Κεφαλληνίας. Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15.00€ με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών εξόδων.

2. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστήριων αυτόματων Βιοχημικών Αναλυτών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έτους 2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 3/1/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 4/1/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Γ. Νοσοκομείου Κεφαλληνίας. Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15,00€ με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών εξόδων.

3. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει διαδικασία Συλλογής προσφορών για την προμήθεια μπλουζών ιατρικών μιας χρήσης προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου την 5/1/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

4. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια Επιδεσμικό Υλικό για τις ανάγκες του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έτους 2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου την 10/1/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15.00€ με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών εξόδων.

5. Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισμού δαπάνης 93.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έτους 2004, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Διαλέξεων του Νοσοκομείου την 12/1/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15,00€ με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών εξόδων.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά, εκτός αργιών, από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710 – 28886 ή 26710 – 24641 εσωτ. 143 και fax. 26710 – 24660 ή 26710 – 28886.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency