Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
26/11/2004

Γενικές Θέσεις για κάθε μορφή Υπαιθρίου Εμπορίου

• Αποκλειστική άσκηση του επαγγέλματος του υπαιθρίου εμπόρου. Ο δικαιούχος δεν πρέπει να ασκεί κατά το χρόνο της αιτήσεώς του κανένα άλλο επάγγελμα. Παράλληλα, να υποχρεούται να κάνει έναρξη στην οικεία ΔΟΥ ως ασκών υπαίθρια εμπορική δραστηριότητα. Στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, οι μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες, όπως οι ανάπηροι, είτε από γέννηση είτε λόγω επίκτητης αναπηρίας και οι πολύτεκνοι να έχουν προτεραιότητα στην απόκτηση της άδειας, ακόμη όμως και αυτοί θα πρέπει να είναι άνεργοι ή να μην ασκούν άλλο επάγγελμα.
• Κατάργηση της πολυμερούς αρμοδιότητας των διαφόρων οργάνων των ΟΤΑ να εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες σε πάσης φύσεως υπαίθριο έμπορο. Η χορήγηση των αδειών να γίνεται από Γενική Επιτροπή, περιφερειακής κατεύθυνσης, στην οποία θα συμμετέχει απαραίτητα εκπρόσωπος του τοπικού οργανωμένου εμπορίου.
• Αυστηρός καθορισμός των ειδών που αποτελούν αντικείμενο υπαιθρίου εμπορίου και υποχρεωτική αναγραφή τους στην κάθε άδεια.
• Χορήγηση της άδειας για χρονικό διάστημα 2 ετών. Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις, η άδεια να καθορίζει διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημερολογιακές ημέρες ανά εμποροπανήγυρη.
• Η άδεια να ισχύει μόνο μέσα στα όρια του νομού για τον οποίο εκδόθηκε.
• Υποχρεωτική ασφάλιση του υπαιθρίου εμπόρου στον Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
• Αναπλήρωση του δικαιούχου το πολύ από 2 συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι θα αναφέρονται από αυτόν στην αίτηση χορήγησης άδειας και θα σημειώνονται στο σώμα της άδειας.
• Τήρηση στην Νομαρχία Μητρώου Υπαιθρίων Εμπόρων, όπου θα αναγράφονται τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι αναπληρωτές τους.
• Να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή ο τρόπος κτήσης των διατιθεμένων προιόντων.
• Κατάλληλος εξοπλισμός και κίνητρα στις Δημοτικές Αστυνομίες για την πάταξη του παράνομου παρεμπορίου. Εάν δεν ανταποκριθούν στην αποστολή τους, να τους αφαιρεθεί οριστικά αυτή η αρμοδιότητα και να επιστρέψει στην Ελληνική Αστυνομία.
• Αυστηρές ποινές στους παραβάτες:
• Χρηματική ποινή 300 έως 3.000 ευρώ ή/και φυλάκιση έως έξι (6) μήνες,
• Η δίωξη του αδικήματος να γίνεται και με την διαδικασία του αυτοφώρου
• Επιβολή διοικητικού προστίμου από τον οικείο ΟΤΑ, ύψους 60 έως 600 ευρώ και αφαίρεση της άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου για 3 έως 6 μήνες.
• Ποινικές κυρώσεις πλημμελειμματικού χαρακτήρα για τους υπεύθυνους των ΟΤΑ και των ΝΑ που παραβαίνουν τον νόμο.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency