Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
27/10/2004

Πρόσκληση 37ης Συνεδρίασης της Νομαρχιακής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρκέτο Αγγελο Νομαρχιακό Σύμβουλο2. Βιτσεντζάτου-Μαρκάτου Κων/να Νομαρχιακό Σύμβουλο

3. Μοσχόπουλο Σπύρο Νομαρχιακό Σύμβουλο

4. Κοκκόση Γεράσιμο Νομαρχιακό Σύμβουλο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 37η Συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής που θα γίνει στο Νομαρχιακό Κατάστημα την 29η Οκτωβρίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός σας, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

Με Θέματα:

1.-«Έγκριση δαπανών των Υπηρεσιών της Ν.Α. Κεφ/νίας & Ιθάκης.»

Εισηγητής: Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών.

2.-«Έγκριση όρων επαναδιακήρυξης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νομού σχολικού έτους 2004-2005.»

Εισηγητής: Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

3.-«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «Έργα προσωρινής ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στον ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟ Ιθάκης» Π/Υ 191.000€ με ΦΠΑ.»

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

4.-«Εκδίκαση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά το 2ο στάδιο της δημοπρασίας του έργου «Γυμνάσιο Κεραμειών».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

5.-«Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου-δραστηριότητας: «κατασκευή και λειτουργία χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης (ιχθυογεννητικός σταθμός δυναμικότητας 1.224.000 ιχθυδίων τσιπούρας-λαβρακίου και νέων ειδών & συσκευαστήριο ετήσιας δυναμικότητας 320 τόννων) πλωτής μονάδας εκτροφής τσιπούρας-λαβρακίου και νέων ειδών, σε γήπεδο 4.243,75 τμ, ιδιοκτησίας «Ιχθυοκαλλιεργητική Ερίσου ΕΠΕ» στη θέση ‘Ορμος Κακογγύλου Δήμου Ερίσου Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.»

Εισηγητής: Δ/νση Πολεοδομίας/Τμ. Περ/ντος, Δ/νση Αγροτ. Ανάπτυξης/Τμ.Αλιείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στη συνεδρίαση καλούνται επίσης:

1.Ο Νομάρχης κ.Διονύσιος Λευκαδίτης

2.Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.κ.Γ. Αποστολάτος

3.Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

4.Δ/νση Πολεοδομίας/Τμ. Περ/ντος

5.Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης/Τμ. Αλιείας

6.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

7.Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

8. Τ.Ε.Ε.

9.Τοπικός Τύπος & Μ.Μ.Ε.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency