Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
16/01/2020

1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1 ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, την 20 η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση – ενημέρωση για θέμα εργατικών κατοικιών Ληξουρίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. Εξελίξεις σχετικά με το αλιευτικό καταφύγιο του Αθέρα
Εισηγητής: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

3. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμο Ληξουρίου σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3879/2010- Συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ5002212 με την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης – ορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος κ. Γαλανός

4. Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016) Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016) Δήμου Ληξουρίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων, καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων σύμφωνα: α) με το Ν. 3463/2006 (άρθρο 186 παρ. 4 και 5) και β) με το Π.Δ. 270/1981 (άρθρο 7 παρ. 1)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

9. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση επιτροπής με σκοπό τον χαρακτηρισμό παραλιών του Δήμου μας ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλασσίων λουτρών για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ληξουρίου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας μας για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

13. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

14. Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Youtube Feed

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency