Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
20/11/2019

Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «CLLD (LEADER) 2014-2020»

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» εκπροσωπούμενο από το συντονιστή του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD κ. Αλέξανδρο Κοψαχείλη και ο Δήμος Σάμης, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση
παρουσίασης, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020, στους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης”, την Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 17:30, στην αίθουσα του πρώην Γυμναστηρίου Taekwondo (όπισθεν Συμβολαιογραφείου).

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών προϊόντων, Οικοτεχνίες, Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής, Βιοτεχνίες, Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών
Διατροφής, Επιχειρήσεις Εμπορίου, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών. 

Περιοχή εφαρμογής: Σύνολο Περιοχής παρέμβασης 
Είδος δράσεων: Ιδιωτικού χαρακτήρα
Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Έναρξη- Λήξη υποβολής: 30-10-2019 έως 30-01-2020
Ύψος ενίσχυσης: από 40% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Προϋπολογισμός: 2.260.000 €

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency