Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
04/04/2007

Προσχέδιο προτάσεων ειδικής αγωγής προς διαβούλευση και συζήτηση - κεφάλαιο Γ' - Αρθρο 7ο

Αρθρο 7ο

Παιδαγωγική καθοδήγηση.

Ι. Σχολικοί σύμβουλοι ειδικής αγωγής.
Επιλέγονται με τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
2. Η παιδαγωγική καθοδήγηση όλου του προσωπικού που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ, είναι αρμοδιότητα των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνεται ανακατανομή των εκπαιδευτικών περιφερειών όταν αυξάνονται ή μειώνονται οι θέσεις των σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής.
ΙΙ. Τμήμα ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

1. Στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Π.Ι. που ιδρύθηκε με το νόμο 2817/2000, συστήνονται δύο θέσεις συμβούλων ειδικής αγωγής, δύο θέσεις μονίμων παρέδρων, ειδικότητας ειδικής αγωγής, και 7 θέσεις παρέδρων με θητεία. Οι ειδικότητες των παρέδρων με θητεία προσδιορίζονται από την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων.
2. Για το διορισμό στις θέσεις συμβούλων και μόνιμων παρέδρων απαιτείται πτυχίο τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με διδακτορικό συναφές με το αντικείμενο της θέσης, τριετής προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ και μία τουλάχιστον διετή θητεία στελέχους στην ειδική αγωγή.
3. Για το διορισμό στις θέσεις παρέδρων με θητεία απαιτείται πτυχίο τμήματος πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, με μετεκπαίδευση διετούς διάρκειας στην ειδική αγωγή, στα διδασκαλεία των πανεπιστημίων ή σε αντίστοιχα της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές ειδικής αγωγής καθώς και πενταετής προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή (ΣΜΕΑ, ΤΕ, ή ΚΔΑΥ). Για τα λοιπά προσόντα και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την πλήρωση θέσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και λαμβάνεται υπόψη η κατεύθυνση της μετεκπαίδευσης και των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής.
4. Στην προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων συμβούλου και μονίμου παρέδρου ορίζεται ότι οι επιλεγόμενοι πρέπει να έχουν διαφορετικές ειδικεύσεις. Για την πλήρωση των συνιστώμενων θέσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Στις συνεδριάσεις του τμήματος ειδικής Αγωγής εκτός των εκπροσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 μετέχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, ένας σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες (ΠΟΕΓΑΜΔ).

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency