Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
28/03/2007

Προτάσεις ΠΑΥΛΙΔΗ για τον επερχόμενο Νόμο Ειδικής Αγωγής

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ "ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ", ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΙΔΡΥΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΑποστέλλω τις προτάσεις μου για τα διαγνωστικά κριτήρια της δυσλεξίας, για το ποιοι, πώς και γιατί θα δικαιούνται να διαγιγνώσκουν τη δυσλεξία. Επίσης προτείνεται ο τρόπος που πρέπει να εξετάζονται οι "φυσικώς αδύνατοι" μαθητές και ειδικότερα οι δυσλεξικοί καθώς και οι μαθητές με Διάσπαση Προσοχής και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, τουλάχιστον στην ορθογραφία και στην αδυναμία τους να μεταφέρουν τη σκέψη τους στο γραπτό. Ο κύριος σκοπός των προτάσεών είναι ο εξής:
-Να καθιερωθούν επιστημονικά τεκμηριωμένα διαγνωστικά κριτήρια για τη δυσλεξία.
-Να καθορισθούν τα κριτήρια πιστοποίησης των διαγνωστικών κέντρων, δημόσιων και ιδιωτικών καθώς και των καταλλήλων επιστημόνων.
-Να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στους "Φυσικώς Αδυνάτους" και στους δυσλεξικούς καθώς και στους μαθητές με Διάσπαση Προσοχής και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σε σχέση με τους συμμαθητές τους.
-Να είναι δίκαιες για όλους, με πλήρη διαφάνεια.

Οι ακόλουθες προτάσεις μπορούν να εφαρμοσθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
[Για να διορθωθούν οι υπάρχουσες παραφωνίες & αδικίες]

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
Υπάρχει ένα επικίνδυνο κενό νόμου.
-Δεν υπάρχουν καθορισμένα διαγνωστικά κριτήρια της δυσλεξίας, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη έκδοση διαγνώσεων κατά την υποκειμενική κρίση του εξετάζοντος, με αποτέλεσμα τους γνωστούς κινδύνους αδικίας και μεροληψίας.
-Χωρίς ακριβή και ποσοτικά διαγνωστικά κριτήρια κινδυνεύει η αξιοπιστία των διαγνώσεων, γιατί τώρα ο «διαγνωσμένος» δυσλεξικός από ένα κέντρο, δεν είναι δυσλεξικός για το άλλο κέντρο, κλπ.
-Δεν μπορεί να γίνει ασφαλής διάγνωση δυσλεξίας ή αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού χωρίς την ύπαρξη σταθμισμένων τεστ ανάγνωσης και ορθογραφίας. Τέτοια τεστ δεν υπάρχουν στη χώρα μας!
-Για τη Διάγνωση Δυσλεξίας ή άλλων μαθησιακών δυσκολιών είναι απαραίτητο να καθορίσει ο νόμος τα ακριβή διαγνωστικά κριτήρια, όπου μεταξύ των άλλων θα καθορίζεται:
==> Ποια τεστ θα πρέπει να δίδονται υποχρεωτικά.
==> Πόσο πρέπει να υστερεί ο μαθητής στο κάθε τεστ για να του δίνεται η διάγνωση.
==>Ποιοι άλλοι παράγοντες πρέπει να συνυπολογίζονται για τη διάγνωση.
==> Ποιες επιστημονικές ειδικότητες και κέντρα δικαιούνται να δίδουν τα τεστ και να εκδίδουν τις διαγνώσεις.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΟΙ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1- 6,
ΕΝΩ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 7-14
ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ: Γενική Νοημοσύνη, Εκτελεστικό ή Λεκτικό Διανοητικό Πηλίκο ίσο ή μεγαλύτερο από το κανονικό (ελάχιστο IQ = 1 Τυπική Απόκλιση κάτω του Μέσου Όρου, ΜΕΙΟΝ 2 Τυπικά σφάλματα, π.χ. WISC-R ή WISC-III 78 Λεκτικό ή 76 Εκτελεστικό), αλλά υποχρεωτικά σε μια από τις δύο υποκατηγορίες άνω του 80.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ σχετική με τη Χρονολογική Ηλικία: τουλάχιστον 1,5 χρόνια καθυστερημένοι αν < 10 ετών και τουλάχιστον 2 χρόνια καθυστερημένοι αν > 10 ετών ή ΕΠΊΔΟΣΗ < του κατώτερου 20% του αναμενόμενου για την ηλικία του. Οι αναγνωστικές επιδόσεις πρέπει να προέρχονται από την επίδοση στην αναγνώριση λέξεων ή στην ταχύτητα ανάγνωσης σταθμισμένου τεστ.
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ σχετική με τη Χρονολογική Ηλικία: τουλάχιστον 1,5 χρόνια καθυστερημένοι αν < 10 ετών και τουλάχιστον 2 χρόνια καθυστερημένοι αν > 10 ετών ή ΕΠΊΔΟΣΗ < του κατώτερου 20% του αναμενόμενου για την ηλικία του. Οι ορθογραφικές επιδόσεις πρέπει να προέρχονται από σταθμισμένο τεστ.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ή ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ (οπτική οξύτητα καλύτερη από 40/40). Να συνεκτιμηθεί αν πάσχουν από: αμβλυωπία, έντονο νυσταγμό ή έντονη οφθαλμο-κινητική διαταραχή που οφείλεται σε γνωστή νευρολογική νόσο.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ή ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΚΟΗ: Ικανοί να ακούν ή να άκουγαν στην παιδική ηλικία καθαρούς τόνους έντασης λιγότερο από ή ίσους με 35 db για συχνότητες 500 - 4000 Ηz.

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ να είναι η μόνη ή κύρια γλώσσα που ομιλείται στο σπίτι.
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ που θα μπορούσε να ευθύνεται για προβλήματα ανάγνωσης (π.χ. εγκεφαλικό τραύμα, δυσπλασία, όγκος).
Να μη βρίσκεται κατά τη διάρκεια του τεστ υπό ΟΥΔΕΜΙΑ ΨΥΧΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ή στην wash-out περίοδο του φαρμάκου, π.χ. 3 ημέρες για τα διεγερτικά). Αν βρίσκεται να ληφθούν υπόψη οι τυχόν παρενέργειες του φαρμάκου.
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΦΑΝΕΣ?ΣΟΒΑΡΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ όπως ψυχολογικά προβλήματα που προϋπάρχουν της έναρξης του σχολείου. Αποδεικνύεται και από σχετική γνωμάτευση ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που έγινε στην προσχολική ηλικία.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ίσο ή ανώτερο του μέσου όρου. Πρέπει, δηλαδή, να ικανοποιεί ένα από τα παρακάτω:
α) τουλάχιστον ο ένας γονέας ή κηδεμόνας έχει φοιτήσει ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο,
β) ελάχιστο εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο του μέσου όρου της χώρας κατοικίας,
γ) τουλάχιστον ο ένας γονέας ή κηδεμόνας κατέχει επαγγελματική απασχόληση.
ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, όπως:
α) λιγότερο από δύο σχολικές αλλαγές κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων σχολικών χρόνων και / ή λιγότερο από 1 αλλαγή σε μια δωδεκάμηνη περίοδο (εξαιρείται η φυσιολογική μεταφορά από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο),
β) Απουσίες λιγότερες του 10% των ημερών του σχολείου, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε από τα δύο πρώτα σχολικά έτη.

? ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΝ. Πρέπει να υστερούν σημαντικά στη γραπτή σε σχέση με την προφορική τους επίδοση.

? ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Συνήθως να υστερούν σημαντικά στα θεωρητικά σε σχέση με τα πρακτικά μαθήματα.
? Οποιοδήποτε νέο επιστημονικά τεκμηριωμένο και αποδεκτό τεστ που συνεπικουρεί τη διάγνωση. Αντικειμενικά και βιολογικά τεστ είναι το ζητούμενο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ, ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
- Το είδος, ο βαθμός του προβλήματος και η πρόγνωση στην προσχολική ηλικία είναι ο στόχος μας, ιδίως με ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ? αντικειμενικά τεστ και ο συνυπολογισμός των επιπτώσεών τους στις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού.
- Ισχύουν τα ίδια διαγνωστικά κριτήρια της δυσλεξίας, πλην της αναγνωστικής δυσκολίας.
- Απαραιτήτως θα πρέπει να ικανοποιούνται όλα τα αντίστοιχα κριτήρια της Διάσπασης Προσοχής ή/και Παρορμητικότητας του DSM-IV ή των νεότερων κριτηρίων που θα τα αντικαταστήσουν.
? Δεν υπάρχουν στη χώρα μας σταθμισμένα τεστ ανάγνωσης, ορθογραφίας και μαθηματικών.
? Οποιοδήποτε νέο επιστημονικά τεκμηριωμένο και αποδεκτό τεστ που συνεπικουρεί τη διάγνωση. Αντικειμενικά και βιολογικά τεστ είναι το ζητούμενο.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΥΝ ΤΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
- Τα τεστ ευφυΐας δίδονται αποκλειστικά και μόνον από εξειδικευμένους ψυχολόγους όπως τα φάρμακα δίδονται μόνον από ιατρούς.
- Το αποτέλεσμα του τεστ ευφυΐας από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει στην διάγνωση της δυσλεξίας, αλλά είναι απαραίτητο για να αποκλείσει την νοητική υστέρηση ως την αιτία της μαθησιακής δυσκολίας.
Η διάγνωση πρέπει να γίνεται από:
- Διδάκτορα ή M.Phil. Ψυχολογίας ή Ειδικής Αγωγής, με θέμα της διατριβής του διδακτορικού ή του M.Phil. ή του Μ.Α. τους, υποχρεωτικά στη δυσλεξία - γενικές μαθησιακές δυσκολίες ? ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
- Απαραίτητη και υποχρεωτική είναι η τεκμηριωμένη πρακτική άσκηση τουλάχιστον 1 έτους σε εξειδικευμένο κέντρο διευθυνόμενο από άτομο ανώτερων προσόντων από τον υποψήφιο.
- Από ομάδα ειδικών, π.χ. παιδο-ψυχίατρος ή παιδο-νευρολόγος ή Ειδικός Παιδαγωγός ή με αποδεδειγμένη μετεκπαίδευση με αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο-πτυχίο στις μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία ή διάσπαση προσοχής. Στην ομάδα υποχρεωτικά υπάρχει και ψυχολόγος ο οποίος έχει ειδικά μετεκπαιδευτεί και έχει την άδεια - δικαιούται να δίδει τεστ ευφυΐας, π.χ. σχολικός ή εκπαιδευτικός ή κλινικός ψυχολόγος ή αποδεδειγμένα πιστοποιημένος-εξειδικευμένος στα τεστ ευφυΐας ψυχολόγος, αναλόγως της χώρας από την οποία έλαβε τα σχετικά μεταπτυχιακά προσόντα.
- Η διάγνωση οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να αναφέρεται λεπτομερώς σΆ όλα τα ανωτέρω κριτήρια και στα αποτελέσματα των ως άνω τεστ, ώστε να είναι αξιόπιστη και να μπορεί να ελεγχθεί αντικειμενικά η ακρίβειά της. Αν η διάγνωση αποδεδειγμένα-αιτιολογημένα δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τότε δεν ισχύει. Η διάγνωση επίσης πρέπει να συνιστά και αιτιολογημένους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
? Συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας ειδική 3μελής ή 5μελής επιτροπή πιστοποίησης διαγνωστικών κέντρων, δημόσιων ή ιδιωτικών και εξειδικευμένων επιστημόνων.
? Τουλάχιστον δύο μέλη της επιτροπής υποχρεωτικώς έχουν ίσα ή πάνω από τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι δικαιούμενοι να διαγιγνώσκουν, δηλαδή να είναι σχολικοί ή εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι ή με Ph.D. στη δυσλεξία ή τις μαθησιακές δυσκολίες με θέμα του διδακτορικού τους την δυσλεξία ? μαθησιακές δυσκολίες.
? Η διάγνωση μπορεί να γίνεται είτε από πιστοποιημένο κρατικό είτε από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα ή επιστήμονα, όπως το Ευρωπαϊκό δίκαιο επιβάλλει και όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κα σε άλλες προηγμένες χώρες.
? Τα δημόσια διαγνωστικά κέντρα ήδη δεν επαρκούν, αφού οι λίστες αναμονής είναι τουλάχιστον πολύμηνες και θα αυξάνονται διαρκώς επειδή τώρα μόλις το 20% των πραγματικών δυσλεξικών είναι διαγνωσμένο. Η ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών στα θέματα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών θα διογκώσει τις ήδη υπερβολικά μεγάλες λίστες αναμονής. Η ενεργοποίηση-πιστοποίηση κατάλληλων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων θα είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο και θα επιλύσει το πρόβλημα προς όφελος των παιδιών μας. Απαιτείται όμως ο συνεχής αυστηρός έλεγχος.
? Οι εντεταλμένοι ή οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς ή επιστήμονες υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αιτιολογημένη αίτηση εγκρίσεως στο Υπουργείο Παιδείας.
? Μαζί με την αίτηση υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα αρμοδίως θεωρημένα?πιστοποιημένα σχετικά πτυχία και τις βεβαιώσεις πρακτικής εξάσκησης-εμπειρίας καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
? Η επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του αιτούντος εντός 3 μηνών από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.
? Η άδεια έχει 5ετή ισχύ.
? Έξη (6) μήνες πριν από τη λήξη της 5ετίας το πιστοποιημένο κέντρο ή επιστήμονας υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της πιστοποίησης.
? Αν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση ανανέωσης της άδειας, τότε αυτομάτως παύει να ισχύει η άδεια με το τέλος της πενταετίας.
? Η σχετική πιστοποίηση δίδεται για συγκεκριμένους επιστήμονες, ιδιοκτήτες ή υπάλληλους ή συνεργάτες κέντρων ή φυσικά πρόσωπα, που δικαιούνται να κάνουν τη διάγνωση και οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα που ο νόμος καθορίζει.
? Οποιαδήποτε αλλαγή στο ουσιώδες-πιστοποιημένο προσωπικό του πιστοποιημένου κέντρου υποχρεωτικώς αναφέρεται γραπτώς εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα αλλαγής στην επιτροπή πιστοποίησης. Η μη έγκαιρη αναφορά συνεπάγεται την αυτόματη άρση της αδείας του κέντρου, το οποίο υποχρεούνται να ξαναϋποβάλλει αίτηση πιστοποίησης.
? Ειδικά για κέντρα, εντός 30 ημερών από την ενημέρωση του ΥΠΕΠΘ περί απολύσεως ή παραιτήσεως του πιστοποιημένου ατόμου και εφόσον δεν υπάρχει άλλο προσωπικό που να πληρεί όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τότε αυτομάτως γίνεται η άρση της πιστοποίησης του κέντρου, μέχρι να επαναπιστοποιηθεί δια νέας αιτήσεως, η οποία εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός 30 ημερών.
? Συγκεκριμένες καταγγελίες σε βάρος συγκεκριμένου κέντρου ή επιστήμονα, θα επιφέρουν τον άμεσο έλεγχο του συγκεκριμένου κέντρου, το οποίο θα ελέγχεται κατά προτεραιότητα .
? Οι διαγνώσεις υποχρεωτικά υπογράφονται μόνον από τους πιστοποιημένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν και την όλη ευθύνη της διάγνωσης.
? Το Υπουργείο έχει το δικαίωμα και υποχρέωση να πραγματοποιεί τακτικούς ή ξαφνικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στα εγκεκριμένα δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στα αρχεία των ΅ασθενώνΆ για να διαπιστώσει αν τηρείται ο νόμος και η επιστημονική δεοντολογία. Θα ελέγχεται τουλάχιστον το 10% των πιστοποιημένων κέντρων ή επιστημόνων.
? Η έστω και πρωτόδικη καταδίκη επιστήμονα για ψευδή βεβαίωση, συνεπάγεται την αυτόματη προσωρινή άρση της αδείας εξάσκησης του επαγγέλματός του μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης και την ταυτόχρονη αυτόματη άρση της λειτουργίας του κέντρου που το εξέδωσε. Τελεσίδικη καταδίκη συνεπάγεται την τελεσίδικη δια βίου άρση της πιστοποίησης.
? Ο καταδικασθείς και μη αθωωθείς επιστήμονας δεν δικαιούται ούτε να πιστοποιηθεί ούτε να υπογράφει διαγνώσεις από την ημέρα της καταδίκης του και για το υπόλοιπο της ζωής του.
? Αν αθωωθεί από ανώτερο δικαστήριο, τότε αυτομάτως από την ημέρα αθώωσης ανακτά όλα τα δικαιώματά που είχε προ της καταδίκης του τόσο ο επιστήμονας όσο και το τυχόν σχετιζόμενο κέντρο.
? Ένα μήνα πριν την έναρξη του σχολικού έτους και συμπληρωματικά ενδιαμέσως αποστέλλεται ο κατάλογος των εγκεκριμένων κέντρων και επιστημόνων από την επιτροπή πιστοποίησης, μέσω του ΥΠΕΠΘ, στις διευθύνσεις Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης, στις οποίες υποβάλλονται όλες οι σχετικές γνωματεύσεις-διαγνώσεις. Ο πίνακας των εγκεκριμένων-πιστοποιημένων διαγνωστικών κέντρων θα αναφέρεται και στην σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ.
? Οι διαγνώσεις υποχρεωτικά πρέπει να πληρούν όλα τα διαγνωστικά κριτήρια που θέτει το ΥΠΕΠΘ ή επιστημονικά αιτιολογημένα να εξηγείται η οποιαδήποτε μικρή παρέκκλιση.

- Με την ψήφιση-εφαρμογή του παρόντα νόμου, υποχρεωτικά ακολουθεί η δωρεάν ειδική εκπαίδευση όλων των πιστοποιημένων φορέων και επιστημόνων του δημοσίου, και η επί πληρωμή των ιδιωτικών πιστοποιημένων κέντρων ή επιστημόνων, ώστε να χρησιμοποιούν κοινά κριτήρια για τις αξιολογήσεις των μαθητών.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
? Μαθητές τυφλοί,
? Μαθητές ΅φυσικώς αδύνατοιΆ δια τους οποίους η αρμόδια ή η πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται με ειδική πλήρως αιτιολογημένη γνωμάτευση ότι αδυνατούν λόγω μόνιμης ή παροδικής σωματικής βλάβης να υποστούν γραπτή δοκιμασία.
? Μαθητές δυσλεξικοί που προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου διαγνωστικού κέντρου από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί δικαίως με γραπτή δοκιμασία λόγω Ειδικής Μαθησιακής Δυσκολίας - Δυσλεξίας.
? Μαθητές με Διάσπαση Προσοχής και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι αποδεδειγμένα υστερούν σημαντικά στην ορθογραφία και στον γραπτό λόγο σε σχέση με τον προφορικό, όπως και οι δυσλεξικοί.
? Μαθητές με νοητική υστέρηση, που φοιτούν σε κανονικά σχολεία, όπου δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ειδικά σχολεία.
? Μαθητές κωφοί ή Βαρήκοοι ή άτομα με σημαντική διαταραχή του λόγου εξετάζονται κυρίως γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες τους.
? Όλοι οι ως άνω μαθητές αξιολογούνται με βάση ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη δοκιμασίας (γραπτό ή προφορικό), κατόπιν αιτήσεως προτιμήσεως του γονέα-κηδεμόνα ή του ίδιου του μαθητού, αν είναι ενήλικος.
? Δικαιούνται ο εξεταζόμενος να επιλέγει π.χ. προφορική εξέτασή του σε ορισμένα μαθήματα ενώ σε άλλα να επιλέγει την γραπτή εξέταση.


ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Έχουν το δικαίωμα επιλογής των μαθημάτων στα οποία θα εξετάζονται προφορικά, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα δικαιούνται να επιλέξουν την γραπτή δοκιμασία.
? Αν επιλέξει την γραπτή δοκιμασία τότε του δίδεται επιπλέον χρόνος, ίσος προς το 25% του κανονικού χρόνου εξέτασης, για να καλυφθεί ο χρόνος που χάνει λόγω της αργής γραφής και ανάγνωσής του.
? Τα θέματα τα διαβάζει με την ανάλογη έμφαση καθηγητής ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, ώστε ο εξεταζόμενος να αντιλαμβάνεται σωστά την ερώτηση.
? Ο βαθμός της προφορικής εξέτασης αντικαθιστά το βαθμό της γραπτής.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
? Η προφορική εξέταση γίνεται από τον οικείο καθηγητή που διδάσκει το μάθημα.
? Η προφορική εξέταση γίνεται με ευαισθησία και διακριτικότητα σε αίθουσα ή σε γραφείο του σχολείου.
? Στην αίθουσα δεν υπάρχουν άλλα άτομα πλην του μαθητού και των εξεταστών του.
? Η ψυχολογική ισορροπία τους είναι πιο εύθραυστη από των άλλων παιδιών και επηρεάζει περισσότερο την επίδοσή τους, γιΆ αυτό οι εξεταστές δημιουργούν μία ήρεμη ατμόσφαιρα σε κλίμα εμπιστοσύνης για να μειωθεί το άγχος που χαρακτηρίζει τους ιδιαιτέρως ευαίσθητους ΅φυσικώς αδυνάτουςΆ και δυσλεξικούς.
? Αποφεύγονται τα οιαδήποτε αρνητικά σχόλια, η ειρωνεία, τα αστεία ή μορφασμοί οι οποίοι μπορεί να εκληφθούν ως έστω και έμμεση κριτική, απόρριψη ή αποδοκιμασία.
? Ο εξεταστής δεν πρέπει να γίνεται πιεστικός ή βιαστικός για να μην πανικοβάλλει τον εξεταζόμενο.
? Αν αποδεδειγμένα ο εξεταστής παραβεί έστω και ένα από τα παραπάνω τότε επανεξετάζεται ο μαθητής από τριμελή εξεταστική επιτροπή που απαρτίζεται από καθηγητές άλλων σχολείων.
? Ο προϊστάμενος του σχετικού γραφείου, διορίζει την τριμελή εξεταστική επιτροπή απαρτιζόμενη από καθηγητές άλλων σχολείων, σε περίπτωση επανεξέτασης.
? Η προφορική εξέταση αρχίζει την ίδια ώρα που αρχίζει και η εξέταση των γραπτώς εξεταζόμενων συμμαθητών τους.
? Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης εξαρτάται από το ρυθμό και τις ανάγκες του κάθε μαθητού, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνά τον μέγιστο χρόνο των αντίστοιχων γραπτών εξετάσεων, συν 25% του κανονικού χρόνου εξέτασης.
? Γράφουν κανονικά (όποιοι φυσικώς μπορούν να το πράξουν) στην ίδια αίθουσα μαζί με τους συμμαθητές τους.
? Εξετάζονται στα ίδια θέματα των γραπτών.
? Μένουν τελευταίοι.
? Αμέσως μετά, παίρνουν μαζί τους το γραπτό για να το χρησιμοποιήσουν σαν πρόχειρο, στην προφορική τους εξέταση που θα ακολουθήσει.
? Η προφορική εξέταση πραγματοποιείται σε αίθουσα-γραφείο όπου βρίσκεται μόνον ο μαθητής και οι εξεταστές.
? Δεν επιτρέπεται να παρέλθει περισσότερος χρόνος των 15 λεπτών από τη στιγμή που τελείωσε η γραπτή δοκιμασία μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει η προφορική, εκτός αν αποδεδειγμένα συντρέχει ανυπέρβλητος λόγος. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο γίνεται ταχύτερα.
? Κατά τη διάρκεια του τυχόν διαλείμματος, ο μαθητής παραμένει εντός της αιθούσης.
? Ο εξεταστής ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ διαβάζει τα θέματα αργά δύο (2) φορές.
? Βεβαιώνεται ότι ο μαθητής κατάλαβε την ερώτηση.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ
Η δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία βιολογικής αιτιολογίας, συνήθως κληρονομική. Αντίθετα με τις άλλες φυσικές αδυναμίες που είναι εμφανείς, η δυσλεξία δεν φαίνεται γιατί οι δυσλεξικοί είναι έξυπνοι και η προφορική τους επικοινωνία είναι κανονική. Τα κύρια συμπτώματά της είναι:
- Η υπερβολικά αργή ανάγνωση, με πολλά λάθη, μέχρι του σημείου που άλλα να βλέπουν και άλλα να διαβάζουν,
- Η υπερβολική ανορθογραφία όπου μπορεί να γράφουν την ίδια λέξη στην ίδια πρόταση με διαφορετικούς τρόπους ακόμη και να αναστρέφουν συλλαβές, γράμματα ή αριθμούς,
- Τα συχνά προβλήματα στα μαθηματικά και στην αποστήθιση.
- Η δυσκολία με τις ξένες γλώσσες.
- Υστερούν κυρίως στα θεωρητικά - γλωσσικά - φιλολογικά μαθήματα.
- Τα σοβαρά προβλήματα στον γραπτό λόγο.
- Οι δυσλεξικοί αποδίδουν πολύ καλύτερα στα προφορικά απΆ ότι στα γραπτά.
- Το κύριο χαρακτηριστικό της δυσλεξίας είναι η υπερβολική δυσκολία στη μεταφορά της σκέψης τους στο γραπτό.
- Η πνευματική τους ικανότητα είναι ανώτερη από αυτή που δείχνει η σχολική τους επίδοση, η οποία είναι ανομοιογενής.
? Οι εξεταστές, ιδίως των τριμελών επιτροπών ή των Πανελληνίων εξετάσεων, πρέπει να γνωρίζουν τι είναι δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, αν δεν την διδάχθηκαν στις προπτυχιακές σπουδές τους, τότε πρέπει να έχουν διδαχτεί μέσω αντίστοιχων μεταπτυχιακών σπουδών ή από την παρακολούθηση αντιστοίχων σεμιναρίων ή ημερίδων, τις οποίες πρέπει να ακολουθεί πρακτική ψυχο-εκπαιδευτική εξάσκηση.
? Η εξέταση γίνεται κυρίως με διάλογο, δηλαδή με ερωτήσεις και απαντήσεις. Τον τρόπο που επιλέγει ο εξεταζόμενος.
? Αν ο μαθητής αδυνατεί να απαντήσει στην ερώτηση, ο εξεταστής υποχρεούται να θέσει την ερώτηση για δεύτερη και τρίτη τελευταία φορά, διότι οι δυσλεξικοί συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν το ζητούμενο της ερώτησης.
? Η δεύτερη ή τρίτη ερώτηση διατυπώνεται με διαφορετικό αλλά δίκαιο τρόπο, ώστε να είναι βέβαιος ο εξεταστής ότι αυτό που ζητά η ερώτηση έγινε πλήρως καταληπτό από τον εξεταζόμενο.
? Μαθηματικά ? Χημεία ? Φυσική Ο εξεταστής αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης εντοπίσει αναριθμητισμό (π.χ. 12 αντί για 21) ή λάθος πρόσημο πρέπει να το υποδεικνύει αμέσως στον εξεταζόμενο για να αποφευχθεί η σύγχυση που οδηγεί σε λάθος αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης απαιτεί το κάθε παιδί να εξετάζεται με τρόπο που αποδεικνύει τις πραγματικές γνώσεις και δυνατότητές του.
Απαιτείται μία απλή και δίκαιη λύση η οποία θα παρέχει την ίδια διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις προφορικές σχολικές ή Πανελλήνιες εξετάσεις με τις γραπτές:
Βιντεοσκοπείται ολόκληρη η προφορική εξέταση σε DVD ή σε βιντεοκασέτα, τα οποία θα υπόκεινται ακριβώς στην ίδια εξεταστική και βαθμολογική διαδικασία με τα γραπτά των μη-δυσλεξικών συμμαθητών τους. Αντί για τα γραπτά, θα υπάρχουν οι βιντεοκασέτες που στις Πανελλήνιες θα εξετάζονται από άγνωστους αλλά εξειδικευμένους καθηγητές άλλων περιοχών, όπως ακριβώς και στα γραπτά.
Έτσι, αντί απαράδεκτα να μετακινούνται οι δυσλεξικοί από σχολείο σε σχολείο, από νησί σε νησί και από πόλη σε πόλη για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, θα μετακινούνται μόνον οι βιντεοκασέτες της εξέτασής τους, όπως ακριβώς μετακινούνται τα γραπτά όλων των άλλων συμμαθητών τους. Δηλαδή, στις Πανελλήνιες εξετάσεις δεν θα βαθμολογούνται από τοπικούς καθηγητές, αλλά από αγνώστους άλλων περιοχών, το ίδιο ακριβώς που ισχύει με την εξέταση των γραπτών των συμμαθητών τους. Έτσι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και θα τύχουν οι δυσλεξικοί πραγματικά ίσης μεταχείρισης.
Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του αντικειμενικού αποδεικτικού της εξέτασης [video κασέτα] θα καταστήσει την προφορική εξέταση το ίδιο διαφανή και αντικειμενική με τη γραπτή, άρα θα υπάρχει αντικίνητρο για τους μη-δυσλεξικούς να εξετάζονται προφορικά.
Κανείς μη-δυσλεξικός [που κατά κανόνα έχει ίση ή καλύτερη επίδοση στα γραπτά] δεν θα επιζητήσει πλέον τυχόν ψεύτικη βεβαίωση δυσλεξίας, διότι ποιος γονιός θα επιζητήσει την τυχόν παρανομία για να βλάψει το παιδί του; Συνεπώς, θα εξαλειφθεί κάθε υποψία τυχόν εύνοιας, αλλά και οι συχνά καταγγελλόμενες αδικίες σε βάρος των δυσλεξικών μαθητών ιδίως κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Εξετάζονται προφορικά κατά τον ίδιο τρόπο με τους δυσλεξικούς μόνον όταν αποδεδειγμένα παρουσιάζουν παρόμοια μαθησιακά προβλήματα με τους δυσλεξικούς, τουλάχιστον:
? Στην ορθογραφία, και
? Σημαντική διαφορά προφορικής και γραπτής επίδοσης, υπέρ της προφορικής.

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Τα παιδιά με διαγνωσμένη νοητική υστέρηση (ασχέτως αιτιολογίας), όπου δεν υπάρχουν κατάλληλα ειδικά σχολεία, τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης στις τάξεις των κανονικών σχολείων:
? Δικαιούνται να εξετάζονται προφορικά, όπως ακριβώς και τα δυσλεξικά παιδιά.
? Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσής τους είναι το 7 και δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στις ξένες γλώσσες.

? ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ [ΠΡΩΤΗΣ & ΔΕΥΤΕΡΗΣ] ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΩΦΩΝ, ΒΑΡΗΚΟΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΘΗΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ
? Παρακολουθούν τα μαθήματα υποχρεωτικά.
? Οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων αποτελεσμάτων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσής τους.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
? ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Έχουν χαμηλότερες βάσεις. Προβιβάζονται με βάση το 8.


ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
? Εξετάζονται ενώπιον ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εξειδικευμένων καθηγητών, όπως προαναφέρθηκε.
? Κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιες διατάξεις οι οποίες ισχύουν και για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.
? Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων, απαιτείται η αναλογία εξεταστών και εξεταζόμενων να είναι μεγαλύτερη του 1 προς 3, δηλαδή για κάθε εξεταστή να αντιστοιχούν το πολύ 3 εξεταζόμενοι.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
? Εξετάζονται ενώπιον ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ καθηγητών, παρουσία του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής ή του Διευθυντού του τοπικού ΚΔΑΥ, οι οποίοι απλώς παρακολουθούν και παρεμβαίνουν όταν παραβιάζονται τα νόμιμα δικαιώματα των εξεταζόμενων.
? Εξετάζονται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα του νομού ή του νησιού τους, όποιο είναι πλησιέστερο, για να εξασφαλισθεί η αμεροληψία.
? Τα θέματα δίδονται ταυτοχρόνως με τα κανονικά εξεταζόμενα παιδιά.
? Κατά τα άλλα ισχύουν οι ίδιες διατάξεις οι οποίες ισχύουν και για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, με την διαφορά ότι δεν υπάρχει ουδεμία εξαίρεση για τις βάσεις, δηλαδή δεν έχουν χαμηλότερες βάσεις από τους συνυποψήφιούς τους.

Όλες οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν
για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΙΔΡΥΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Το Πρόβλημα Οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες-καθυστέρηση οφείλονται σε διαφορετικούς βιολογικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς παράγοντες ή σε χαμηλή ευφυΐα διαφόρων βαθμών. Οι ψυχο-εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με γενικές μαθησιακές δυσκολίες ή καθυστέρηση καθορίζονται από το αίτιο του προβλήματος. Αν όμως αναμειχθούν μέσα στην ίδια τάξη παιδιά με τελείως διαφορετικές ψυχο-εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να αλληλοεπηρεάζεται αρνητικά η μάθηση καθώς και η συμπεριφορά αυτών των ετερόκλητων κατηγοριών παιδιών, λόγω μίμησης. Επιπροσθέτως, απαιτείται η διδασκαλία να πραγματοποιείται όχι από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη γενική ειδική αγωγή, αλλά από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο συγκεκριμένο πρόβλημα-διαταραχή που καλούνται να αντιμετωπίσουν, π.χ. στη νοητική υστέρηση ή στην κώφωση ή στην τύφλωση ή στον αυτισμό, κλπ. Η εκπαίδευσή τους καθίσταται αποτελεσματικότερη μόνον όταν τα παιδιά της τάξης έχουν παρόμοιες δυνατότητες και ψυχο-εκπαιδευτικές ανάγκες.
Για την επίτευξη του ως άνω στόχου απαιτείται η ίδρυση σε κάθε μεγάλη πόλη, π.χ. άνω των 70.000 κατοίκων εξειδικευμένων-ξεχωριστών σχολείων, με ολιγάριθμους μαθητές ανά τάξη που κυμαίνονται από δύο ως έξη (2-6), για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες παιδιών με:
Ελαφρά Νοητική Υστέρηση
Μέτρια και Βαριά Νοητική Υστέρηση
Αυτιστικά
Τυφλά
Κωφά
Ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που υπάρχουν από τις ως άνω κατηγορίες, θα ιδρύονται και τα ανάλογα σχολεία και τάξεις. Όπου υπάρχει ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός παιδιών θα ιδρύεται και το αντίστοιχο σχολείο.
Που θα Στεγάζονται Θα στεγάζονται στο ίδιο, εξαρχής και ειδικά σχεδιασμένο σχολικό συγκρότημα, όπου επίσης θα συστεγάζεται και ανάλογης βαθμίδας σχολείο για κανονικούς μαθητές. Η αυλή θα είναι κοινή για όλα τα παιδιά ώστε να υπάρχει η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και κατά συνέπεια η ευαισθητοποίηση όλων των παιδιών στη διαφορετικότητα, διότι η επανειλημμένη καθημερινή αλληλεπίδρασή τους δημιουργεί οικειότητα και αυτή με τη σειρά της ανοχή και αποδοχή.
Η συστέγασή τους στο ίδιο συγκρότημα έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα, εκπαιδευτικά, ψυχο-κοινωνικά, αλλά και οικονομικά (οικονομία μεγέθους), διότι οι εξειδικευμένοι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, καθώς και άλλοι παρεμφερείς επιστήμονες, επειδή θα στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, θα είναι άμεσα διαθέσιμοι πολλαπλά και έτσι θα καλύπτουν το πλήρες ωράριό τους. Επίσης η μεταφορά στον ίδιο χώρο των παιδιών όλων των κατηγοριών με τα ειδικά αυτοκίνητα, καθίσταται οικονομικότερη.
Ορισμένες κατηγορίες παιδιών με ειδικές ανάγκες είτε εξαρχής είτε αφού πραγματοποιήσουν την απαιτούμενη ψυχο-εκπαιδευτική πρόοδο, σταδιακά θα εντάσσονται στις ανάλογες τάξεις του κανονικού σχολείου που συστεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Έτσι η προσαρμογή τους στο κανονικό σχολείο του οικείου τους περιβάλλοντος θα γίνεται όσο το δυνατόν λιγότερο ανώδυνα.
Όπου υπάρχουν τριτοβάθμιες σχολές με τμήματα αντίστοιχων ειδικοτήτων, είναι προτιμητέο τα ιδρυόμενα σχολεία να είναι Πειραματικά Σχολεία για λόγους αναβαθμισμένης-ορθότερης πρακτικο-κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών, αλλά και για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία των ως άνω σχολίων.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης
Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ισόβιο Μέλος και τ. Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Προβλημάτων Μάθησης
Πρόεδρος του 2ου, 3ου, 4ου & 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Δυσλεξίας

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency