Το online περιοδικό για την Κεφαλονιά
23/03/2007

Προσχέδιο προτάσεων ειδικής αγωγής προς διαβούλειση και συζήτηση - κεφάλαιο Β άρθρο 5ο

Αρθρο 5ο
Θέματα κωφών και τυφλών μαθητών
1.α) Γλώσσα των μαθητών με ολική κώφωση είναι η ελληνική νοηματική και η ελληνική ομιλούμενη. Γραφή των μαθητών με ολική τύφλωση είναι η γραφή Braille. Κατά τη διδασκαλία μπορεί να χρησιμοποιούνται κατΆ εξαίρεση και άλλα επιβοηθητικά μέσα που είναι προσιτά και επιστημονικά αποδεκτά, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. β) Απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις παραπάνω σχολικές μονάδες, ορίζεται η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής νοηματικής για τις σχολικές μονάδες κωφών και της γραφής Braille για τις σχολικές μονάδες τυφλών. Και των δυο για τα σχολεία τυφλοκωφών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης της επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille, καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης των δασκάλων και των διερμηνέων της ελληνικής νοηματικής γλώσσας γίνεται με ευθύνη πανεπιστημιακού ιδρύματος και σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες κωφών και τυφλών. Με ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνέχισης του διδακτικού έργου από τους ήδη υπηρετούντες με οργανική τοποθέτηση στις παραπάνω ΣΜΕΑ και δεν διαθέτουν, την προβλεπόμενη από την παρούσα παράγραφο προϋπόθεση τοποθέτησης.

3. Ιδρύεται τμήμα προσαρμογής των διδακτικών Βιβλίων στη γραφή Braile για τους τυφλούς και σε μεγέθυνση για τους μερικώς βλέποντες (αμβλύωπες) στο ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλών Καλλιθέας που στεγάζεται στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (ΚΕΑΤ), καθώς και εργαστήρι ειδικού εποπτικού υλικού, αποτελούμενο από:
Έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60 (Νηπιαγωγών)
Δύο (2) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων)
Έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02 (Φιλολόγων)
Έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03 (Μαθηματικών)
Έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών)
Τρεις (3) εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικών)και ΠΕ 06 (Αγγλικών) και ΠΕ 07 (Γερμανικών)
Δύο (2) εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 16 (Μουσικών)
Δύο (2) ειδικούς, κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 08 Εικαστικών , για την ανάγλυφη εικονογράφηση των σχολικών βιβλίων και την κατασκευή κατάλληλου εποπτικού υλικού, για τις ανάγκες των τυφλών και αμβλυόπων μαθητών.

Η στελέχωση του τμήματος γίνεται με τη διαδικασία της απόσπασης εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, ύστερα από προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπασή τους γίνεται τουλάχιστον για δυο έτη με δυνατότητα ανανέωσης. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το επίδομα ειδικής αγωγής. Το ωράριο λειτουργίας είναι ίδιο με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Υπεύθυνος του τμήματος ορίζεται ο αρμόδιος σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής στην περιφέρεια του οποίου ανήκει το ΚΕΑΤ , με αναπληρωτή του το διευθυντή του σχολείου.

4. Η εκτύπωση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1566/85 με ανάθεση από τον ΟΕΔΒ στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών ΚΕΑΤ και το ΥΠΕΠΘ φροντίζει για τον εξοπλισμό του τμήματος με την κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογία και καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας του, τις οποίες περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό του.

5. Το έντυπο υλικό, το οποίο δίνεται από τον ΟΕΔΒ στο τμήμα για προσαρμογή σε γραφή Braille συνοδεύεται και με ψηφιακή μορφή. Παράλληλα με την έντυπη μορφή, που διανέμεται δωρεάν στους τυφλούς μαθητές, όπου αυτό είναι εφικτό και χρήσιμο, διατίθενται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και η ψηφιακή μορφή των βιβλίων.

Youtube Feed

Instagram Feed

kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)
kefalonitis (kefalonitismag)

Copyright © 2002 - 2018 kefalonitis.com
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του kefalonitis.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

Dual Design Agency